Czwarty tydzień sierpnia 1944 roku. Na zdjęciu autorstwa podporucznika Eugeniusza Lokajskiego „Broka” harcerze pomagają gasić pożar kamienicy przy ul. Zgoda 15. Zgodnie z rozkazami dowództwa Powstania Warszawskiego od początku walk organizowane są służby przeciwpożarowe i sekcje ratownicze, gromadzi się zapasy wody, piasku i narzędzi gaśniczych; baczne obserwacje pozwalają na czas zauważyć niebezpieczeństwo. Istotną rolę w tych działaniach odgrywają cywile tworzący komitety blokowe i domowe zajmujące się m.in. ochroną przeciwpożarową. W akcjach niejednokrotnie biorą udział też dzieci - harcerze Poczty Harcerskiej, łącznicy.

Fot. Eugeniusz Lokajski „Brok"

Warszawa - ul. Zgoda 15. Drugi od lewej Wojciech Ciążyński „Malec", w hełmie strażackim łącznik Zbigniew Ślęzakowski „Kędziorek".

Polski hełm strażacki wz. 35

Polski hełm strażacki wz. 35

Pożar kamienicy u zbiegu ul. Zgoda, Sienkiewicza i Marszałkowskiej – zdjęcie wykonane z gmachu dawnego Towarzystwa Ubezpieczeń „Rosja”. Mimo podjętej próby ugaszenia pożaru, ogień z dachu rozprzestrzenił się na cały budynek.

Lokalizacja zdjęcia na fotoplanie Warszawy z 27 lipca 1944 r.

Odwiedź więcej lokacji klikając w fotoplan

Tę stronę można oglądać tylko w orientacji pionowej.