Wrzesień 1944 roku. Powstaniec z karabinem w oknie pełniącym funkcję stanowiska strzeleckiego. Można dostrzec zarys sylwetki żołnierza i wycelowaną broń. Ze swojej kryjówki w kamienicy przy pl. Napoleona 1 (obecnie pl. Powstańców Warszawy) strzelec widzi zrujnowaną zabudowę po drugiej stronie placu. Obszar ten na początku września był wyjątkowo silnie bombardowany i ostrzeliwany z artylerii przez Niemców. Zniszczone budynki są jasno oświetlone w przeciwieństwie do ukrytego w cieniu Powstańca – dzięki temu fotografia przypomina bardziej dzieło sztuki niż reporterską dokumentację. Autorem zdjęcia jest Sylwester Braun „Kris”.

Fot. Sylwester Braun „Kris"

Warszawa - Śródmieście Północne - ul. Warecka.

Południowa część placu Napoleona widziana z gmachu Prudentialu (przez wyrwę w ścianie). Po lewej narożnik Poczty Głównej i narożna kamienica pl. Napoleona 6 (róg Warecka).

Lokalizacja zdjęcia na fotoplanie Warszawy z 27 lipca 1944 r.

Odwiedź więcej lokacji klikając w fotoplan

Tę stronę można oglądać tylko w orientacji pionowej.